REGULAMIN
DOLNOŚLĄSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI DALK
SEZON 7

 1. Organizator

  1. Organizatorem rozgrywek ligi koszykówki amatorskiej DALK jest Fundacja Działań na Rzecz Sportu i Rekreacji 

 2. Cel

  1. Promowanie regularnego uprawiania koszykówki wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizację systematycznych rozgrywek ligowych oraz turniejów.
  2. Integracja środowiska związanego z koszykówką amatorską.
    
 3. Miejsce i czas

  1. Miejsce i czas rozgrywek danej edycji podane będą na stronie dalk.pl  i fan page

 4. Uczestnictwo + zgłoszenia

  1. W rozgrywkach DALK mogą uczestniczyć wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i młodsi za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
  2. Nie mogą brać udziału w naszej lidze zawodnicy zgłoszeni do lig PZKosz. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek PZKosz nie wystąpił w żadnym spotkaniu i prześle do Organizatora anulowanie licencji wystawione przez PZKosz. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia do drużyny czterech zawodników z Okręgowych Związków Koszykówki . W tym przypadku zawodnik aby móc zagrać w play-off , musi rozegrać przynajmniej 50 % plus jeden mecz w rundzie zasadniczej.
  3. Dopuszcza się do udziału w rozgrywkach DALK zawodników zgłoszonych do rozgrywek PZKosz w wieku poniżej 18 roku życia.
  4. Do rozgrywek mogą zgłosić się drużyny minimum sześciozespołowe, a maksimum piętnastoosobowe.
  5. Każdy zawodnik występujący w lidze DALK może w ciągu jednego sezonu być zgłoszony do dwóch drużyn na różnym poziomie rozgrywek . Muszą  jednak spełnić określone wymogi: zgłoszenie zawodnika musi nastąpić w formularzu przed rozpoczęciem rozgrywek , późniejsze dopisanie nie jest możliwe, musi rozegrać w drużynie na niższym poziomie co najmniej 65%meczów grupowych ( np.na 7 meczów -5, na 9-6 ), wystąpić co najmniej dwa razy w czterech pierwszych spotkaniach drużyny.
  6. Do meczu musi przystąpić, co najmniej pięciu zawodników. Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia zawodów obecnych jest minimum pięciu zawodników.
  7. W trakcie rozgrywek danej edycji można dopisać nowych zawodników tylko do przedostatniej kolejki rundy zasadniczej włącznie, jako uzupełnienie składu do 15 zawodników ( z wyłączeniem zawodników wymienionych w pkt.5 ) Zgłoszenie nowego zawodnika do drużyny następuje drogą elektroniczną do Koordynatora DALK najpóźniej do ostatniej środy przed planowanym terminem meczu, w którym zawodnik ma wystąpić po raz pierwszy.
  8. Zabrania się jakichkolwiek transferów między drużynami po rozpoczęciu rozgrywek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy gracz nie wystąpił jeszcze w meczu danego sezonu – w takim wypadku może zmienić drużynę.
  9. Każda drużyna DALK musi posiadać komplet dwustronnych strojów meczowych lub dwa komplety strojów w różnych kolorach. Warunkowo dopuszcza się komplet samych koszulek. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać na koszulce numer z przodu i z tyłu.
  10. W przypadku braku stroju lub braku oznaczenia na koszulce, a także takich samych numerów w jednej drużynie Organizator nie dopuści zawodnika lub zespołu do gry.
  11. Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny zobowiązany jest do podania sędziemu stolikowemu składu drużyny i numerów zawodników.
  12. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek następuje poprzez wypełnienie i przesłanie na dalk.pl@wp.pl  pobranej ze strony internetowej aktualnej karty zgłoszeniowej .Każda drużyna może posiadać swoje logo, które należy przesłać Organizatorowi w formie elektronicznej.
  13. Drużyna zostanie zakwalifikowana do gry po spełnieniu wszystkich wymogów Organizatora (terminowego zgłoszenia na formularzu wraz z oświadczeniem opiekunów prawnych o zapoznaniu się z regulaminem rozgrywek i wyrażeniu zgody na uczestnictwo oraz dokonaniu opłaty startowej). Ponadto drużyna i jej zawodnicy nie mogą mieć w stosunku do Organizatora zobowiązań finansowych z poprzednich edycji.
  14. O przyjęciu drużyny do nowego sezonu każdorazowo decyduje Organizator.
  15. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.dalk.pl i fan page DALK.. Ostateczny systemem rozgrywek i terminarz zostanie podany na stronie internetowej DALK po zamknięciu listy zgłoszeniowej.
    
 5. System rozgrywek oraz zasady gry

  1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów, do danej edycji, poziomu rywalizacji ( ekstraliga, 1 i 2 ) W lidze DALK obowiązują przepisy gry FIBA m.in z następującymi zmianami:

1.a.    przerwa między 1-2 oraz 3-4 kwartą wynosi 1min, przerwa w połowie meczu wynosi 2 min,

1.b.     Zawodnicy mogą zostać ukarani przewinieniami technicznymi lub dyskwalifikacyjnymi od momentu przybycia na halą do jej opuszczenia. Za każde drugie przewinienie obowiązuje kara 30 zł lub wykluczenie z kolejnego meczu ( decyduje zawodnik )

1.c.  Sędzia placowy może ukarać przewinieniem technicznym ławkę lub konkretnego zawodnika na ławce. W przypadku przewinienia technicznego dla ławki odpowiedzialność ponosi Kapitan a przewinienie zapisuje się na jego konto i może powodować odsunięcie od gry w kolejnych meczach ( w przypadku dwóch ), jeżeli nie uiści kary w wysokości 30 zł W innym przypadku odpowiedzialność ponosi konkretny zawodnik na ławce.

  1. W przypadku remisu zarządza się dogrywkę, która będzie trwała 5 min. czasu zatrzymywanego. 
  2. "Czas" dla drużyny może zgłosić w trakcie gry tylko zawodnik z ławki lub Trener wpisany do protokołu.
  3. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca; za każde wygrane spotkanie drużynie zalicza się 2 punkty, za porażkę 1 punkt a za porażkę walkowerem 0 punktów / w koszach 0:20 /. Jeśli drużyna wycofa się z rozgrywek lub zostanie zdyskwalifikowana - mecze rozegrane zostają zaliczone, natomiast nie rozegrane wpisane będą, jako walkowery dla drużyn przeciwnych.
  4. Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów.
   W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:

   1. przy dwóch zespołach - zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu.
   2. przy więcej niż dwóch zespołach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań pomiędzy drużynami z równą ilością punktów. O kolejności decyduje ilość dużych punktów (zwycięstwo 2pkt, przegrana 1pkt, walkower 0pkt) zdobytych w rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Jeśli w dalszym ciągu utrzymuje się remis – decyduje korzystniejsza różnica pomiędzy koszami zdobytymi i straconymi (+/-) a w ostateczności większa ilość punktów rzuconych.

  5. Zawody zostaną zweryfikowane, jako przegrana bez gry (walkower) - w małych punktach 20:0, w przypadku gdy:

   1. drużyna nie stawi się na boisku pięć minut przed rozpoczęciem meczu,
   2. drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością zawodników niż pięciu,
   3. drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania /mniej niż 2 zawodników/, nawet w przypadku gdy drużyna prowadzi - przegrywa 20:0. W przypadku, gdy wynik jest dla niej niekorzystny – utrzymany zostaje wynik osiągnięty na boisku. W przypadku zdekompletowania porażka liczy się za 1 punkt,
   4. w drużynie biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry lub grają pod fałszywym nazwiskiem,
   5. zaistnieją jakieś okoliczności, które z winy którejś z drużyn uniemożliwiają przeprowadzenie zawodów lub rozegranie ich do końca,
   6. drużyna ukarana finansowo nie wpłaci określonej kwoty w podanym terminie.
   7. drużyna nie rozegra przełożonego spotkania w terminie uzgodnionym

  6. Każda nowa drużyna zaczyna rozgrywki od najniższej ligi.
  7. W sytuacjach podyktowanych dobrem ligi Organizatorzy mają prawo przełożyć każde spotkanie ligowe.
  8. W przypadku, gdy drużyna jest zainteresowana przełożeniem spotkania na inny termin musi uzyskać zgodę przeciwnika i Organizatora,
  9. Aby drużyna utrzymała ciągłość gry oraz miejsce w danej lidze, musi zatrzymać w swoim składzie minimum trzech zawodników z poprzedniej edycji. O losie drużyny (pozostanie w lidze, rozwiązanie) każdorazowo decyduje jej Kapitan.
  10. Jeżeli drużyna zmuszona jest poddać mecz walkowerem, Kapitan zobligowany jest do poinformowania o tym Koordynatora Ligi najpóźniej do piątku poprzedzającego kolejkę. W innym wypadku drużyna zostaje ukarana grzywną w wysokości 200zł którą otrzymuje drużyna przeciwna. Jeżeli sytuacja powtórzy się w sezonie dwukrotnie – drużyna i jej zawodnicy zostają zdegradowani do niższej klasy rozgrywkowej.

 1. Dyscyplina
  1. Mecze prowadzone są przez sędziów Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Lubuskiego Związku Koszykówki i do nich należy egzekwowanie dyscypliny zgodnie z regulaminem i zasadami fair play.
  2. Regulamin DALK zobowiązuje wszystkich arbitrów do bezwzględnego karania Zawodników, Trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania. Arbiter ma prawo do wypraszania z sali osób, które utrudniają prowadzenie zawodów lub zakłócają ich sportowy charakter. Zaistniałe sytuacje, wszystkie przewinienia techniczne i dyskwalifikujące będą szczegółowo opisywane w protokole.
  3. Drużyna lub Zawodnik mogą zostać zdyskwalifikowani przez Organizatora za niesportowe zachowanie w stosunku do Organizatora, Sędziów oraz przeciwnej drużyny w trakcie, przed i po meczu.
  4. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich Opiekunowie, Trenerzy oraz osoby towarzyszące obowiązani są przestrzegać postanowień, przepisów gry i Regulaminu DALK.
  5. Przewinienie techniczne lub dyskwalifikujące, które otrzymuje Trener drużyny nie będący zawodnikiem wpisanym do protokołu, przypisane zostanie Kapitanowi drużyny.
  6. Dyskwalifikacja /zawieszenie/ powoduje, że dotknięta nią drużyna lub jej członkowie nie mogą brać udziału w grach ligowych i turniejowych.
  7. W przypadku, gdy odsunięcie od gry nie może być wyegzekwowane ze względu na zakończenie rozgrywek w danej edycji, kary przechodzą na następny cykl rozgrywek.
  8. Na ławce rezerwowych zespołu mogą znajdować się tylko Zawodnicy rezerwowi zespołu oraz Trener drużyny.
  9. Arbiter stolikowy ma prawo wnioskowania do sędziów prowadzących spotkanie o ukaranie ławki rezerwowych zespołu w przypadku niesportowego zachowania znajdujących się tam osób.
  10.  Zawodnik/Trener ukarany przewinieniem technicznym-drugim- musi wpłacić grzywnę w wysokości 30 zł .
  11. Za otrzymane pierwsze przewinienie dyskwalifikujące Zawodnik/Trener zostaje ukarany grzywną pieniężną w wysokości 40 zł oraz zostaje automatycznie ukarany odsunięciem od gry w jednym spotkaniu.
  12. Zawodnik/Trener ukarany drugim przewinieniem dyskwalifikującym w edycji zostaje ukarany grzywną pieniężną w wysokości 80 zł oraz zostaje zawieszony na dwa spotkania.
  13. Niezapłacenie grzywny powoduje niedopuszczenie całej drużyny do najbliższego meczu.
  14. Sędzia placowy może ukarać przewinieniem technicznym ławkę lub konkretnego zawodnika na ławce. W przypadku przewinienia technicznego dla ławki odpowiedzialność ponosi Kapitan a przewinienie zapisuje się na jego konto i może powodować odsunięcie od gry w kolejnych meczach. W innym przypadku odpowiedzialność ponosi konkretny zawodnik na ławce.
  15. Jeśli kara dyscyplinarna nie może być wykonana w danym sezonie, to przenosi się ją automatycznie na początek kolejnego sezonu.
  16. Dodatkowo w zależności od okoliczności przewinienia Organizatorzy wraz z Radą Ligi mogą ukarać Zawodnika, Trenera lub Drużynę dodatkową karą finansową, zakazem występów w większej ilości spotkań aż do relegowania z Ligi.
  17. Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane w formie pisemnej, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Należy udostępnić miejsce na ewentualną pisemną wypowiedź drużyny przeciwnej oraz arbitrów spotkania. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu po uprzednim poinformowaniu arbitra stolikowego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania lub przebiegu meczu. Protesty i odwołania będą rozpatrywane przez Radę Ligi DALK.
 1. Uwagi Końcowe
  1. Organizator Zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
  2. Zarząd DALK ma prawo odmówić zaakceptowania nazwy drużyny. Nazwa nie powinna być obraźliwa ani wulgarna lub mieć negatywne konotacje. Należy unikać formułowania nazw będących zdaniami. W nazwie mogą występować max trzy słowa.
  3. Na stronie www.dalk.pl  i fan page DALK podawane są wszystkie aktualności oraz zmiany dotyczące Ligi DALK.
  4. Punkt medyczny, zapewniający świadczenie pierwszej pomocy medycznej znajduje się przy stoliku sędziowskim.
  5. DALK nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się na obiektach, w których rozgrywane są mecze .
  6. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek na obiektach, w których prowadzone są spotkania Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada Kapitan.
  7. Zawodnicy oraz Trenerzy i Opiekunowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania. Regulamin znajduje się na ścianie z lewej strony przed wejściem na halę.
  8. Za wszelkie kontakty drużyny z DALK odpowiada Kapitan.
  9.  Zawodnicy biorą udział w Lidze na własną odpowiedzialność (nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie mogą z tego tytułu rościć do DALK żadnych odszkodowań). Istnieje możliwość ubezpieczenia całej drużyny we własnym zakresie. 
  10.  Każdy uczestnik przystępując do rozgrywek tj. podpisując formularz zgłoszeniowy drużyny, wyraża zgodę na warunki określone niniejszym Regulaminem.


logo new black250px